Privacyverklaring voor sollicitanten

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Alamo Group the Netherlands (afgekort 'AGTN') persoonsgegevens van sollicitanten verzamelt, verwerkt en hoe we je privacy- en informatierechten beschermen.

Volgens de Britse en Europese wetgeving gegevensbescherming is AGTN de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij persoonsgegevens van jou bewaren en gebruiken.

In deze verklaring informeren we onze sollicitanten over hoe wij je persoonsgegevens verwerken wanneer je solliciteert bij AGTN.

Onze contactgegevens
Alamo Group the Netherlands
Industrieweg 18, 4238 GZ, Giessen, Nederland
AVG@alamo-groupnl.com

Verwerkte persoonsgegevens
We kunnen persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot sollicitanten, waaronder:

 1. Contactgegevens (bijv. naam, huisadres, telefoonnummers, e-mailadressen);
 2. Demografische informatie (bijv. geboortedatum);
 3. Arbeids- en opleidingsverleden (arbeidsverleden, kwalificatie(s) en referenties); en
 4. Alle andere informatie die je vrijwillig geeft tijdens de sollicitatieprocedure.

Gebruik van persoonsgegevens van wervingskandidaten
Wij gebruiken je persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en wanneer AGTN een sollicitatieproces met je start in overeenstemming met ons wervingsproces. In het geval dat wij je een baan aanbieden, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we je gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we verder komen in het sollicitatieproces en je een contract willen aanbieden.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het recht op werk, op grond van wettelijke gedragscodes);
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen.
 • Over het algemeen is het doel van het verzamelen van je persoonsgegevens om ons in staat te stellen het sollicitatieproces eenvoudiger te maken.

Informatie delen met andere partijen
We kunnen een deel van je persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 1. Alamo Group Inc. (Moederbedrijf van Alamo Group Nederland).
 2. Arbeidsrechtadvocaten en rechtbanken.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU/EER
Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan Alamo Group Inc. (het moederbedrijf van Alamo Group Nederland) dat is gevestigd in de VS, met passende waarborgen (namelijk de Standard Contractual Clauses SCC's). We zullen alle nodige stappen ondernemen om de veiligheid van de persoonsgegevens van sollicitanten te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rechten van sollicitanten
Volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, waaronder:

 • Het recht om geïnformeerd te worden – het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens. Dit wordt aangegeven via de privacyverklaring, die wordt gepubliceerd via de website van AGTN.
 • Het recht op inzage – het recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van hun persoonsgegevens en andere aanvullende informatie.
 • Het recht op rectificatie – het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of aan te vullen als deze onvolledig zijn.
 • Het recht op wissen van gegevens – het recht om persoonsgegevens te laten wissen – (ook wel het recht op vergetelheid genoemd).
 • Het recht om de verwerking te beperken – het recht om in bepaalde gevallen de beperking van persoonsgegevens te vragen of deze te verwijderen.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – het recht om een kopie van je persoonsgegevens te verkrijgen in een PDF bestand dat u per mail kunt ontvangen.
 • Het recht om bezwaar te maken – het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als het gaat om direct marketingdoeleinden.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering – je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering (als er wordt beslist met technologische middelen en zonder enige menselijke inmenging) wanneer deze activiteit rechtsgevolgen voor je heeft.

Als je recht wilt aanspreken, zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met AVG@alamo-groupnl.com 

De specialist in machines

Conver

Herder

Roberine

Votex

For sustainable growth

Waarom Alamo Group The Netherlands?

Alamo Group The Netherlands is gespecialiseerd in weg-, berm-, vegetatie- en watermanagement. Onder Alamo Group The Netherlands (Alamo Group NL) behoren de toonaangevende merken Conver, Herder, Roberine en Votex. Alamo Group NL heeft twee productielocaties in Nederland; in Giessen en in Middelburg.

 Meer over de merken

De merken Conver, Herder, Roberine en Votex zijn toonaangevende Nederlandse bedrijven die actief zijn in de groene sector. Bedrijven met een lange historie, die door de markt gezien worden als vernieuwend, betrouwbaar en kwalitatief. Of het nu gaat om de onderhoud van sportparken, het verwijderen van waterplanten en vuil uit watergangen of het onderhouden van bermen en sloten: Alamo Group The Netherlands biedt u professionele machines die op een efficiënte  en duurzame wijze in water-, weg-, en parkonderhoud voorzien.  


Grensverleggend
Kennis & ervaring
Duurzaam

Benieuwd naar de mogelijkheden?