Fish Protector

Visvriendelijk maaien met de Herder Fish Protector

 

Herder B.V brengt een nieuwe innovatie op de markt voor slootonderhoud. De Gebr. Tolenaars en Herder B.V zijn overeengekomen dat het octrooi voor de Fish Protector MK01 wordt overgenomen door Herder B.V. Met de Fish Protector wordt een grote stap gemaakt in het visvriendelijk uitmaaien van de watergangen door het gebruik van lichtflitsen. Uit recent onderzoek is bewezen dat de vissterfte hiermee fors afneemt. Herder B.V zal zowel de productie als de distributie van de Fish Protector overnemen.

Ecologisch watermanagement

Onderhoud aan watergangen is cruciaal voor de afvoer van overtollig (regen)water. Het vrijhouden van de vele soorten watergangen, d.m.v maaien, is een belangrijk onderdeel om de doorstroming te waarborgen. De maaikorven van Herder zijn samen met de maaiboten van Conver de meest gebruikte werktuigen om de watergangen vrij te houden van vegetatie. Om vissterfte bij het maaien van de watergangen te voorkomen is de Fish Protector MK01 ontwikkeld.

Bij maaiwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voortbestaan van onze flora en fauna. De Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen schrijft o.a. voor dat er met zoveel mogelijk natuurvriendelijk materieel gewerkt dient te worden en beschermde diersoorten zo weinig mogelijk schade van de werkzaamheden mogen ondervinden.

Sander Tolenaars (Eigenaar Gebr. Tolenaars): “Ecologie is een belangrijk aspect van ons werk en dient serieus genomen te worden. Wij zagen het gebruik van licht als een mogelijke oplossing voor ons probleem en hebben de Fish Protector ontwikkelend vanuit onze eigen praktijkervaring. Tegelijkertijd is het belangrijk om te doen waar we goed in zijn en kunnen we niet alle ballen hooghouden. Wij zijn dan ook verheugd dat Dutch Power Company het stokje van ons overneemt en geloofd in de meerwaarde van de Fish Protector voor visvriendelijk maaien. Het maakt ons super trots dat onze ontwikkeling straks aan maaikorven en boten komt te hangen waar wij sinds de oprichting van ons bedrijf zelf mee werken’’.

Visvriendelijk maaien

Met de Fish Protector MK01 kunt u de watergangen visvriendelijk uitmaaien door vier stroboscooplampen die flitslicht geven. Door de lichtflitsen worden vissen gealarmeerd en zullen deze door de schrikreactie vluchten. Hierdoor wordt grotendeels voorkomen dat vissen in de maaikorf, T-mes of maaiboot terechtkomen en daardoor op de oever belanden.

Marc Verbaten (Business Unit Manager Herder): ‘’Ecologie is bij onze producten en productontwikkeling een belangrijk onderwerp en we zijn dan ook enorm blij dat we de fishprotector aan ons productgamma mogen toevoegen. Herder zal zowel de verkoop als productie van fishprotector van de gebroeders Tolenaars overnemen.

De Fish Protector lampen worden rechtstreeks op de maaikorf, T-mes of maaiboot gemonteerd. De lampen zijn klein in omvang en zijn stoot- en krasbestendig. Afhankelijk van de waterkwaliteit reiken de flitsen tot 5 meter.

Door het gebruik van de Fish Protector wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het opvolgen van de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen. Bovenal wordt er een bijdrage geleverd aan de natuur en dat willen we toch allemaal!

Onafhankelijke testen (uitgevoerd door Visadvies) tonen aan dat de lichtflitsen zorgen voor een korte reactie bij de vissen waardoor er duidelijk aantoonbaar minder vissen op de oever belanden. Het zorgt daarnaast niet voor verjaging van vis over lange afstand in de watergang waardoor de vissen in het leefgebied blijven.

Meer informatie

Terug naar het overzicht

Bekijk ook deze cases

Herder One

De nummer één oplossing voor al uw onderhoud aan bermen en sloten. 

Dutch Power Company wordt Alamo Group The Netherlands

Dutch Power Company wordt Alamo Group The Netherlands

Het Nederlandse concern Dutch Power Company voert een naamsverandering door.